Gwarancja poprawnie wykonanej usługi

 • "Zrób każdy detal do perfekcji i zlimituj ilość tych detali do perfekcji"
  Jack Dorsey
  Twitter co-founder
 • "Twoja praca wypełni większą część twojego życia, a jedyna droga, aby być z niego zadowolonym to robić to, co uważasz za świetną prace. A jedyna droga do tego, aby zrobić świetną pracę to robić to, co kochasz"
  Steve Jobs
  Apple Inc. co-founder, chairman and CEO
 • "Najbardziej niebezpieczną trucizną jest poczucie spełnienia. Antydotum na to jest za każdym razem myśleć co jutro można zrobić lepiej."
  Ingvar Kamprad,
  IKEA founder

Gwarancja poprawnie wykonanej usługi


Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym dokumencie.

Aplikacja - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego wykonana przez firmę Magic-IT. Aplikacją mogą być np. strona internetowa, program do księgowania faktur, sklep internetowy.

Usterka - stan niesprawności obiektu uniemożliwiający jego funkcjonowanie, powodujący jego unieruchomienie. Stwierdzenie tego stanu na ogół nie wymaga użycia aparatury badawczej. Moment wystąpienia awarii nie jest możliwy do określenia z góry, przeważnie nie sposób przewidzieć również jej zasięgu. Niekiedy można jednak stwierdzić oznaki zapowiadające awarię.

ITSM – aplikacja umożliwiający zgłoszenie i monitorowanie statusu usterki.


Informacje ogólne

Firma Magic-IT z siedzibą w Krakowie (zwana dalej Gwarantem) wszelkim klientom którzy podpisali umowy zwanymi dalej uprawnionymi z gwarancji na wykonanie usługi w terminie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji,że wykonane przez niego usługi objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową do Umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami i normami w zakresie technologi informatycznej. Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant naklada na siebie obowiązek naprawy wszelkich usterek, które dotyczą podpisanej wcześniej umowy (zwane dalej usterkami).


Właściwości gwarancji

Gwarancja obowiązuje po wykonaniu zamówienia przez Gwaranta przez okres 3 miesięcy. Przez powyższy okres można zgłaszać usterki dotyczące funkcjonowania aplikacji wykonanej przez Gwaranta. Wszelkie zgłoszone w tym czasie usterki muszą zostać naprawione na koszt gwaranta. Zgłoszone usterki po tym terminie mogą zostać uznane za odrzucone z powodu limitacji gwarancji.


Parametry oraz proces naprawienia usterki

Usterki muszą zostać naprawione w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. Każda zgłoszona usterka powinna zawierać numer ticketu umożliwiającego śledzenie statusu zgłoszenia. Numer ticketu powinien zostać nadany w ciągu 24 godzin od czasu możliwości przyjęcia wiadomości o usterce. Gwarant może zgłosić usterkę w imieniu uprawnionego z Gwarancji, jeżeli zauważy, iż dana usterka występuje bądź może wystąpić w przyszłości.


Zgłaszanie usterek.

Nadanie numery ticketu zgoszenia ma na celu umożliwienie śledzenia statusu zgłoszenia. Uprawniony z Gwarancji ma mozliwośc zgłoszenia usterki poprzez:


Limitacje gwarancji poprawnie wykonanej usługi.

Nadanie numery ticketu zgoszenia ma na celu umożliwienie śledzenia statusu zgłoszenia. Uprawniony z Gwarancji ma mozliwośc zgłoszenia usterki poprzez:

 • Przyczyny formalne:
  • Umowa została podpisana na usługi które wyłańczają niniejszą gwarancję.
  • Podpisana umowa nie przewidziała usługi w ktorej wystąpiła usterka.
  • Usterka została zgłoszona niepoprawnie.
  • Usterka została zgłoszona po terminie niniejszej umowy
 • Przyczyny techniczne:
  • Usterka wystąpiła z powodu zmiany kodu zródłowego aplikacji przez osoby nieupoważnione.
  • Usterka wystąpila z powodu modyfikacji modułu związanego z pracą aplikacją.
  • Usterka nie może zostać naprawiona z powodu braku dostępów technika z winy Upoważnionego do Gwarancji.

Brak możliwości naprawy usterki

W przypadku, kiedy gwarant nie jest w stanie naprawić daną usterkę z przyczyn limitacji dostępnych technologii. Gwarant ma obowiązek poinformować o tym fakcie Uprawnionego z Gwarancji. W powyższym przypadku Gwarant ma obowiązek w takiej wiadomości ma obowiązek umieścić poniższe informacje:

 • Numer zgłoszenia
 • Podpisana umowa nie przewidziała usługi w ktorej wystąpiła usterka.
 • Przyczyna braku naprawienia usterki.
 • Warunki, jakie muszą zaistnieć, aby usterka mogła zostać naprawiona.

Jeżeli ani Gwarant ani Uprawniony nie mają możliwości spełnienia warunków do usunięcia usterki w takim wypadku uznawane jest, iż usterka nie została spowodowana z winy Gwaranta albo upoważnionego z Gwarancji, lecz spowodowana limitacją technologii a tym samym zgłoszenie przestaje być traktowane, jako usterka. W takim wypadku powyższy dokument nie ma zastosowania.


Odwołania

W przypadku kiedy naprawienie usterki nie zostało uznane na zasadach powyższej umowy. Uprawniony do gwarancji może odwołać się do Mateusza Stępień management@magic-it.pl właściciela firmy Magic-IT. W przypadku uznania odwołania Mateusz Stepień prześle informacje do Serwis Desku aby zgłoszona usterka została naprawiona na zasadach niniejszej umowy.

Pytania dotyczące tworzenia stron internetowych.

1Jaki jest koszt stworzenia strony internetowej w Magic-IT?
Chcielibyśmy, aby można było powiedzieć jednym słowem ile dokładnie będzie kosztować Państwa strona internetowa już przy pierwszym kontakcie z nami. Na stworzenie strony internetowej składa się wiele elementów. Strona wizytówkowa jest relatywnie prosta do wyceny. Natomiast czasami zdarza się, że ta strona staje się aplikacją internetową. Dla nas najcenniejszą informacją jest czego Państwo oczekują od swojej strony.
2Jak długo oczekuje się na stronę?
Proste strony internetowe na templatce mogą powstać już tego samego dnia. Aczkolwiek złożone projekty (wymagające pracy różnych departamentu) przechodzą przez procedurę harmonogramu prac. Po opracowaniu harmonogramu dowiadują się Państwo kiedy jest ostateczny termin oddania prac.
3Spotkałem się z różnymi firmami bądź osobami które tworzą strony internetowe, i zostałem oszukany. Dlaczego miałbym zaufać waszej firmie?
Niestety wielokrotnie spotkaliśmy się z takim pytaniem. Mamy nadzieję, iż czarne owce wkońcu zostaną wytępione. Wszelkie prace które wykonujemy są wykonywane w środowisku labolatoryjnym Magic-IT, które udostępniamy naszym klientom, więc widać jak na dłoni co jest robione. Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia w systemie ITSM jaki jest status prac i co dokładniej jest wykonywane w tym czasie (nie wszystko widać na zewnątrz, nie kiedy prace mogą być wykonywane w samym rdzeniu strony internetowej np. responsywność strony, metodyka logowania). Dodatkowo nie muszą Państwo płacić od razu całej kwoty. Po zaakceptowaniu harmonogramu prac firma pobiera zadatek na pracę w wysokości 30% wartości zlecenia. Po tym czasie cena nie może ulec zmianie, jak również nie można dodawać dodatkowych funkcjonalności strony internetowej (ma to na celu brak możliwości podwyższenia ceny). Reszta kwoty zlecenia wymagana jest dopiero kiedy przystępujemy do prac przenoszenia strony na Państwa hosting/serwer .

Pytania dotyczące Porfolio.

1Okay, ale to tylko słowa, ile ja to już słyszałem że "jesteśmy wiarygodni". Macie jakieś porfolio?
Hmm, zawsze nas zastanawiało, dlaczego klienci pytają o portfolio. Przecież tak naprawdę Państwo albo szukacie informacji czy dana firma jest wiarygodna (no ale tutaj raczej albo chcą Państwo znaleść negatywne informacje) albo chcą Państwo zobaczyć jak zostały wykonane projekty zlecone. Tak posiadamy niewielkie portfolio (prosimy o kliknięcie w zakładkę Portfolio w menu). Natomiast dlaczego portfolio Magic-IT jest tak małe? Znaczna ilość zadań jest wykonywana wewnętrznie w firmach gdzie nie mamy prawa do udostępniania informacji (chodzi głównie o zabezpieczenie technologii). A co do drugiej kwestii to proszę poszukać złych opinii na temat Magic-IT w internecie.
2W porflio nie znalazłem podobnego projektu do mojego?
Jeżeli w naszym portfolio nie znaleźliście Państwo podobnego projektu, nic straconego. Stworzymy wybrany przez Państwa element strony internetowej bez żadnych opłat ani zobowiązań.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com