parallax background

W Magic-IT stosujemy ITIL Service Management LifeCycle


Poniżej pełne objaśnienie

Jakie jest znaczenie cyklu życia usługi informatycznej?

Cykl życia (lub cykl życia usługi) w zarządzaniu usługami IT (ITSM) to dynamiczny, powtarzający się proces zmiany profilu usługi w czasie. Dokonuje się tego poprzez włączenie nowych procesów biznesowych, nowych technologii i nowych możliwości, a także konserwację, dyspozycję i usuwanie istniejących elementów usługi.


...

Czym jest cykl zarządzania usługami IT lub ITSM LifeCycle?

Cykl życia usług IT Service (cykl życia ITSM) i procesy ITIL są wzorowane na ugruntowanej metodzie zarządzania ciągłego doskonalenia. Na przykład jako "Planuj, wykonaj - sprawdź-działaj" lub "Cykl demowania", który stał się popularny przez Edwardsa Deminga.

Cykl zarządzania usługami IT w pięciu etapach składa się z kilku procesów.

Pomysły leżące u podstaw tych etapów polegają na tym, że usługodawcy powinni regularnie oceniać swoje usługi, aby sprawdzić, czy ich usługi są dostarczane zgodnie z oczekiwaniami, iw razie potrzeby podjąć działania naprawcze.

...

Czym jest cykl Deminga i jak go napędza ITSM?

PDCA (Plan-Do-Check-Act) to iteracyjna, czteroetapowa metoda zarządzania stosowana w biznesie do kontroli jakości i ciągłego doskonalenia procesów i produktów. Cykl PDCA został upowszechniony przez dr. W. Edwardsa Deminga i dlatego jest popularnie nazywany cyklem Deminga.

Podstawową zasadą PDCA jest iteracja (powtarzanie tych samych kroków ponownie i znowu) - jest hipotezą, że wielokrotne wykonywanie cyklu rozszerzy wiedzę. Powtarzanie cyklu PDCA może przybliżyć nas do celu, zazwyczaj doskonałej operacji i wydajności.


...

Etapy i procesy cyklu zarządzania ITIL Service Management:


 

Zgodnie z definicją zawartą w ITIL v3, cykl życia usługi ITIL Management (lub cykl życia ITSM) jest zorganizowany w pięciostopniowe moduły, składające się z kilku procesów ITIL na każdym z etapów. Poniżej przedstawiono prawidłowy schemat cyklu życia usług ITIL, a następnie krótkie opisy tych procesów:

 

ITIL Strategia Usług (ITIL Service Strategy – SS):

Jest to pierwszy etap (lub moduł) cyklu życia ITIL, który służy do dostosowania działań działu IT do podstawowej działalności. Na tym etapie decydujemy o strategii obsługi klientów.

Główne procesy tego etapu to:

Zarządzanie strategiczne usługami informatycznymi, Zarządzanie portfelem usług (SPM), Zarządzanie finansowe usługami informatycznymi, Zarządzanie popytem, Zarządzanie relacjami z biznesem.

...


ITIL Projektowanie Usług (ITIL Service Design - SD):

Druga faza cyklu życia usług ITIL aby zademonstrować usługi świadczone przez dział IT w celu wspierania biznesu. Tutaj projektujemy i zmieniamy usługi, które są "oferowane" lub "będą oferowane" klientom.

Główne procesy tego etapu to:

Koordynacja projektowania, Zarządzanie poziomem świadczenia usługi (SLM), Zarządzanie potencjałem wykonawczym, Zarządzanie dostępnością (AM), Zarządzanie ciągłością (świadczenia) usług informatycznych (ITSCM), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISM), Zarządzanie dostawcami, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie zgodnością, Zarządzanie architekturą.

...


ITIL Przekazanie Usług (ITIL Service Transition - ST):

Ten etap jest pośrednim cyklu ITSM, przez który usługi są przekazywane z fazy rozwojowej do fazy operacyjnej.

Główne procesy tego etapu to:

Planowanie i wsparcie przekazania, Zarządzanie zmianą, Ocena zmiany, Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (SACM), Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami, Walidacja i testowanie usług, Zarządzanie wiedzą.

...


ITIL Eksploatacja Usługi (ITIL Service Operation - SO):

Ta faza zapewnia, że usługi są dostarczane na uzgodnionym poziomie usług. Pracuje również nad utrzymaniem ciągłości biznesu poprzez rozwiązywanie każdego rodzaju problemów napotykanych przez użytkowników na co dzień.

Główne procesy tego etapu to:

Zarządzanie zdarzeniami, Zarządzanie incydentami, Realizacja wniosków, Zarządzanie problemami, Zarządzanie uprawnieniami dostępu, Centrum obsługi użytkowników (Funkcja), Zarządzanie wsparciem technicznym (Funkcja), Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych; zarządzanie eksploatacją IT (Funkcja), Kontrola eksploatacji systemów informatycznych; kontrola eksploatacji IT (Podfunkcja), Zarządzanie obiektami i wyposażeniem (Podfunkcja), Zarządzanie aplikacjami (Funkcja).

...


ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ITIL Continual Service Improvement - CSI):

Ostatni etap cyklu życia ITIL, który pomaga zidentyfikować i wdrożyć strategie usprawnień, aby zapewnić lepszą obsługę w przyszłości. Jest to oparte wyłącznie na cyklu Deminga lub cyklu PDCA.

Główne procesy tego etapu to:

Przegląd usług, Ocena procesu, Definicja inicjatyw CSI, Monitorowanie inicjatyw CSI

...