Dokumentacja

17 października, 2023

[ITIL v3] Dostawca usług aplikacyjnych (ASP) – Application service provider (ASP)

Dostawca usług aplikacyjnych (ASP) – (ITIL Projektowanie Usług) Zewnętrzny dostawca usług świadczący usługi IT, wykorzystując aplikacje działające na infrastrukturze dostawcy. Użytkownicy mają dostęp do aplikacji przez […]