Dokumentacja

11 października, 2019

[ITIL v3] akceptacja – acceptance

[ITIL v3] akceptacja – acceptance – Formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez usługę IT, proces, plan lub inny produkt cząstkowy. Zwykle […]
11 października, 2019

[ITIL v3] zarządzanie uprawnieniami dostępu – access management

[ITIL v3] zarządzanie uprawnieniami dostępu – access management – (ITIL Eksploatacja Usług) Proces odpowiedzialny za umożliwianie użytkownikom dostępu do usług informatycznych, danych lub innych zasobów. Zarządzanie […]
11 października, 2019

[ITIL v3] opiekun klienta – account manager

[ITIL v3] opiekun klienta – account manager – (ITIL Strategia Usług) Rola podobna do roli menedżera ds. relacji z biznesem (BRM), obejmująca jednak więcej aspektów handlowych. […]
11 października, 2019

[ITIL v3] zarządzanie kosztami usług informatycznych – accounting

[ITIL v3] zarządzanie kosztami usług informatycznych – accounting – (ITIL Strategia Usług) Proces odpowiedzialny za identyfikowanie rzeczywistych kosztów świadczenia usług informatycznych, porównywanie ich z planowanymi kosztami […]