Innowacja

Korzystamy z proaktywnego podejścia przy wyszukiwaniu i wdrażaniu kreatywnych pomysłów oraz rozwiązań - identyfikujących i generujących możliwości w różnych dziedzinach.

Globalna wizja

Rozumiemy strategię organizacji i ukierunkowujemy nasze działania na osiągnięcie celów, przez cały czas rozpoznając i oceniając wpływ naszych działań na procesy i ludzi.

Klient-partner

Rozpoznajemy i rozumiemy wkład, jaki nasza praca przyczynia się do zadowolenia klientów (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych), dlatego też traktujemy potrzeby naszych klientów jako centralny punkt naszych działań.

Budowanie zespołu

Osiągamy wspólne cele, dostosowując nasz wkład do celów globalnych. Aktywnie promujemy współpracę, aby wyeliminować wszelkie bariery, które mogą istnieć pomiędzy wszystkimi działami i członkami Magic-IT. Tworzymy jednolity zespół w organizacji.

Działania, które inspirują

Przekazujemy nasz entuzjazm i pozytywne nastawienie, wpływając na innych, aby jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości. Motywujemy nasz zespół, aby osiągnąć nasze cele.

Niezawodność

Prowadzimy naszą pracę w sposób rygorystyczny i kompleksowy, aby osiągnąć założone cele. Wciąż wytrwamy, nawet gdy pojawiają się przeszkody lub trudności.

Doskonalenie siebie

Ustalamy własne cele z determinacją i ambicją, aby osiągnąć nie tylko przewidywany rezultat, ale także znaleźć sposób na przekroczenie wszystkich oczekiwań.

Pasja do zmiany

Nasza elastyczność pozwala nam dostosować się do nowych lub zmieniających się sytuacji, niezależnie od tego, czy są one planowane z wyprzedzeniem, czy nieoczekiwane. Nigdy nie boimy się kwestionować ustalonej mądrości z konstruktywnej perspektywy, aby proponować i realizować działania zorientowane na postęp.