[ITIL v3] Monitorowanie bierne – passive monitoring
11 lipca, 2023
Co to jest artykuł sponsorowany?
17 lipca, 2023
[ITIL v3] Monitorowanie bierne – passive monitoring
11 lipca, 2023
Co to jest artykuł sponsorowany?
17 lipca, 2023

Wolontariat od zawsze był uznawany za działalność dobroczynną, korzystną dla duszy. Okazuje się jednak, że ma on również pozytywny wpływ na zdrowie i karierę jednostki.

Według badań przeprowadzonych przez Corporation for National & Community Service z siedzibą w Waszyngtonie, praca charytatywna dosłownie wzmacnia serce. Jak informuje Sylvia Ann Hewlett w swojej książce „Top Talent: Keeping Performance Up When Business Is Down”, osoby cierpiące na chorobę wieńcową, które angażują się w wolontariat po przejściu zawału serca, zgłaszają redukcję poczucia rozpaczy i depresji, co przekłada się na mniejszą śmiertelność i dłuższe życie. Co więcej, osoby angażujące się w wolontariat mają również niższe ryzyko zachorowania na choroby serca.

Ciekawe jest to, że nie trzeba poświęcać wielu godzin na działalność charytatywną, aby czerpać z niej korzyści zdrowotne. Badania wykazują, że już 100 godzin rocznie – czyli zaledwie dwie godziny tygodniowo – spędzone na wolontariacie przynosi wymierne pozytywne efekty.

Nie tylko zdrowie, ale również kariera może zyskać dzięki zaangażowaniu w wolontariat. Organizacje non-profit od dawna oferują doskonałą możliwość nawiązania kontaktów i zdobycia nowych umiejętności w różnych obszarach, co z kolei sprawia, że stajemy się bardziej wartościowymi pracownikami w miejscu pracy. Obecna recesja jeszcze bardziej uwydatniła tę korzyść, gdyż wiele organizacji zajmujących się przedsiębiorczością społeczną jest zainteresowanych profesjonalistami o biznesowych umiejętnościach, którzy chcą wzbogacić swoje CV.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że niektóre z najlepszych możliwości wolontariatu, które przynoszą korzyści zarówno sumieniu, jak i karierze, mogą wynikać z naszej własnej firmy. Badania przeprowadzone przez Center for Work-Life Policy wskazują, że pracownicy o wysokim potencjale, a zwłaszcza kobiety, coraz częściej szukają pracodawców, którzy umożliwiają im udział w działalności społecznej w czasie pracy. Mądrzy pracodawcy dostrzegają tę potrzebę i łączą altruizm i ambicję. Wykorzystują partnerstwa z organizacjami charytatywnymi, aby pomóc pracownikom o wysokim potencjale w realizacji ich marzeń i przyspieszeniu kariery. Firmy zakładają, że zaangażowanie ich najlepszych pracowników przyniesie korzyści w postaci większego zaangażowania i lojalności.

Przykładem takiego podejścia jest firma Cisco Systems, która od 2003 roku prowadzi innowacyjny program o nazwie Cisco Leadership Fellows. Program ten pozwala wysoko wykwalifikowanym liderom, zdefiniowanym jako samodzielnie motywowanym, wydajnym i obiecującym wiceprezesom oraz dyrektorom, pracować w organizacjach non-profit przez maksymalnie rok. Po zakończeniu wolontariatu powracają do swojej poprzedniej pozycji w firmie z nowym zapałem, odświeżonymi umiejętnościami przywódczymi i inspiracją. W ramach programu Cisco Leadership Fellows do tej pory wybrano 31 uczestników, pochodzących z różnych obszarów firmy, w tym z dziedziny inżynierii, marketingu, finansów i administracji.

Innym przykładem jest Ernst & Young, które ma program Corporate Responsibility Fellows. Program ten skierowany jest do najlepszych pracowników, którzy chcą przyczynić się do dobra świata poprzez pracę wolontariacką, jednocześnie poznając nowe kraje i kultury. Wybrani pracownicy spędzają trzy miesiące w krajach o niskim dochodzie, otrzymując pełne wynagrodzenie. Wykorzystują swoje umiejętności, aby wspierać lokalnych przedsiębiorców i przyczynić się do wzrostu tych rynków. Po powrocie do firmy są odświeżeni i przemienieni.

Ważne jest również, aby pracownicy mieli dostęp do wolontariatu poprzez swoją pracę. Przykładem jest firma BT (dawniej British Telecom), w której ponad jedna trzecia z 106 000 pracowników aktywnie angażuje się w wolontariat w czasie wolnym. Aż 30 procent pracowników wyraża chęć uczestnictwa. W odpowiedzi na te potrzeby, BT wdrożył w 2009 roku swój pierwszy zorganizowany program wolontariacki, który ma na celu skoordynowanie działań wolontariackich w całej firmie. Pracownicy są parowani z różnymi możliwościami wolontariatu, które odpowiadają ich osobistym zainteresowaniom i potrzebom rozwoju zawodowego.

Zachęcanie pracowników do udziału w wolontariacie przynosi pozytywne efekty zarówno dla jednostki, jak i dla firmy. Pracownicy zyskują nie tylko korzyści zdrowotne, ale również rozwijają nowe umiejętności i budują relacje. Firmy zaś mogą liczyć na zaangażowanie, lojalność i większą motywację swoich pracownikków. Dlatego coraz więcej firm dostrzega potencjał, jaki niesie za sobą wolontariat, i tworzy programy, które umożliwiają pracownikom udział w działaniach charytatywnych.

Warto podkreślić, że inicjatywy wolontariackie mogą również pochodzić z wnętrza samej firmy. Badania przeprowadzone przez Center for Work-Life Policy wykazują, że pracownicy o wysokim potencjale, zwłaszcza kobiety, coraz częściej poszukują pracodawców, którzy umożliwiają im udział w działalności społecznej w czasie pracy. Firmy, które umożliwiają pracownikom spełnienie ich pragnienia oddawania czegoś światu, łącząc to z ambicją zawodową, tworzą synergię, która przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i samym firmom. W ten sposób pracownicy mogą spełniać swoje marzenia, a jednocześnie przyspieszać rozwój swojej kariery.

Przykładem takiego podejścia są programy Cisco Leadership Fellows i Ernst & Young Corporate Responsibility Fellows. Programy te pozwalają wybranym pracownikom spędzić określony czas w organizacjach non-profit, wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie. Po zakończeniu programu pracownicy powracają do firmy z nowymi umiejętnościami, zainspirowani i gotowi do jeszcze lepszej pracy.

Dodatkowo, firmy takie jak BT (dawniej British Telecom) wprowadzają programy wolontariackie na szczeblu firmowym. Dzięki temu pracownicy mają możliwość angażowania się w różne działania charytatywne, które odpowiadają ich zainteresowaniom i potrzebom rozwoju. Takie inicjatywy nie tylko zwiększają zaangażowanie pracowników, ale również pomagają organizacjom pozarządowym w trudnych czasach finansowych.

Wniosek jest prosty – zachęcanie pracowników do udziału w wolontariacie przynosi korzyści zarówno dla nich samych, jak i dla firm, w których pracują. Wolontariat nie tylko wpływa pozytywnie na zdrowie i rozwój osobisty, ale także buduje więzi społeczne i kreuje pozytywny wizerunek firmy. Dlatego warto inwestować w programy wolontariackie i dawać pracownikom możliwość oddawania czegoś światu, zarówno w czasie pracy, jak i poza nią.

Sylvia Ann Hewlett to ekonomistka i CEO Hewlett Consulting Partners. Jest założycielką i przewodniczącą honorową Center for Talent Innovation. Autorka wielu cenionych książek, w tym „Off-Ramps and On-Ramps”, „Forget a Mentor, Find a Sponsor” i „Executive Presence”. Jej najnowsza książka nosi tytuł „The Sponsor Effect”. Hewlett jest autorytetem w dziedzinie zarządzania talentami i rozwoju kariery, a jej badania i doradztwo są cenione na całym świecie.

Zrodla:

  • https://www.linkedin.com/in/sylvia-ann-hewlett/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *