Regulamin Finansowania Stron Internetowych v1.0

Regulamin Redakcja v1.0
14 grudnia, 2023
[ITIL v3] Certyfikacja – Certification
19 grudnia, 2023
Regulamin Redakcja v1.0
14 grudnia, 2023
[ITIL v3] Certyfikacja – Certification
19 grudnia, 2023

 

Regulamin Finansowania Stron Internetowych v1.0

Niniejszy Regulamin został opublikowany 7 grudzień 2023

 1. Definicje:
  1. Usługobiorca – Magic-IT Mateusz Stępień.
  2. Usługodawca – Klient korzystający z usług Magic-IT Mateusz Stępień w zakresie tworzenia stron internetowych.
 2. Sposoby finansowania:
  1. Płatność z góry:
   1. Przechodzi na własność: W dniu dokonania pełnej płatności.
   2. Do ceny doliczana jest licencja na stronę Internetową (Szablon) Tak.
   3. Weryfikacja zdolności: Nie wymagana.
   4. Wymagany wkład własny: Nie dotyczy
   5. Okres: Nie dotyczy.
   6. Wykup: Nie dotyczy.
   7. Wymagane wykupienie serwisu: Nie.
  2. Leasing Operacyjny:
   1. Przechodzi na Własność: W dniu zakończenia leasingu.
   2. Do ceny doliczana jest licencja na stronę Internetową (Szablon): Tak.
   3. Weryfikacja zdolności: Tak, przy kwocie zamówienia większej niż 4000 PLN netto.
   4. Wymagany wkład własny: Nie wymagany.
   5. Okres: 20 miesięcy.
   6. Wykup: 1 PLN.
   7. Wymagane wykupienie serwisu: Tak.
  3. Najem długoterminowy:
   1. Przechodzi na własność: Nie.
   2. Do ceny doliczana jest licencja na stronę Internetową (Szablon): Nie, pokrywa ją usługobiorca.
   3. Weryfikacja zdolności: Tak, przy kwocie zamówienia większej niż 10000 PLN netto.
   4. Wymagany wkład własny: Nie wymagany.
   5. Okres: Minimum 20 miesięcy.
   6. Wykup: Brak możliwości.
   7. Wymagane Wykupienie Serwisu: Tak.
 3. Postanowienia Końcowe:
  1. Umowa wchodzi w życie od dnia jej podpisania przez obie strony.
  2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
  3. W razie sporu wynikłego z umowy, strony zobowiązują się do rozwiązania go drogą negocjacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *