Regulamin Redakcja v1.0

Regulamin WordPress PunktoKorzyść v1.0
14 grudnia, 2023
Regulamin Finansowania Stron Internetowych v1.0
15 grudnia, 2023
Regulamin WordPress PunktoKorzyść v1.0
14 grudnia, 2023
Regulamin Finansowania Stron Internetowych v1.0
15 grudnia, 2023

Regulamin Redakcja v1.0

Niniejszy Regulamin został opublikowany 7 grudzień 2023

 

 1. Ogólne Postanowienia
  1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki korzystania z usługi Redakcji (dalej zwanej „Usługą”), oferowanej przez Magic-IT, z siedzibą w ul. Wysłouchów 12A, 30-611 Kraków (dalej zwanej „Dostawcą Usługi”).
  2. Korzystając z Usługi, Klient (dalej zwany „Klientem”) akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Zakres Usługi
  1. Monitorowanie kanałów społecznościowych
  2. Odpowiedanie na wiadomosci na kanale socjalnym
  3. Artykuły na stronie
  4. Uzupelnienie konta socjalnego
  5. Zdjecie do publikacji
  6. Okreslenie celow
  7. Optymalizacja pod SEO
  8. Dedykowany opiekun
  9. Miesieczny raport i statystyki
  10. Ustawienie ChatBota
  11. Interakcja z czytelnikami
  12. Interaktywne quizy
  13. Pozyskiwanie fanów
 3. Cennik i Zakres Usług
  1. Redakcja Bronze – 700 PLN netto miesięcznie
   1. Monitorowanie jednego kanału społecznościowego (raz co dwa tygodnie)
   2. Odpowiedzi na wiadomości na kanale socjalnym (raz co dwa tygodnie)
   3. Artykuł na stronie (w pakiecie 2000 znaków) – 1 na miesiąc
   4. Monitorowanie dodatkowego kanału społecznościowego – 100 PLN
   5. Uzupełnienie konta socjalnego: tak
   6. Zdjęcie do każdej publikacji: tak
   7. Określenie celów: tak
   8. Optymalizacja pod SEO: tak
   9. Dodatkowy artykuł na stronie: Oferta WordPress Custom Code
   10. Dedykowany opiekun: nie
   11. Miesięczny raport i statystyki: nie
   12. Ustawienie ChatBota: nie
   13. Interakcja z czytelnikami: nie
   14. Interaktywne quizy: nie
   15. Pozyskiwanie fanów: nie
  2. Redakcja Silver – 1400 PLN netto miesięcznie
   1. Monitorowanie jednego kanału społecznościowego (co tydzień)
   2. Odpowiedzi na wiadomości na kanale socjalnym (co tydzień)
   3. Artykuł na stronie (w pakiecie 2000 znaków) – 1 co dwa tygodnie
   4. Monitorowanie dodatkowego kanału społecznościowego: tak
   5. Uzupełnienie konta socjalnego: tak
   6. Zdjęcie do każdej publikacji: tak
   7. Określenie celów: tak
   8. Optymalizacja pod SEO: tak
   9. Dodatkowy artykuł na stronie: Oferta WordPress Custom Code
   10. Dedykowany opiekun: tak
   11. Miesięczny raport i statystyki: tak
   12. Ustawienie ChatBota: nie
   13. Interakcja z czytelnikami: nie
   14. Interaktywne quizy: tak (+100 PLN)
   15. Pozyskiwanie fanów: tak (+100 PLN)
  3. Redakcja Gold – 2100 PLN netto miesięcznie
   1. Monitorowanie jednego kanału społecznościowego (codziennie w dni robocze)
   2. Odpowiedzi na wiadomości na kanale socjalnym (codziennie w dni robocze)
   3. Artykuł na stronie (w pakiecie 2000 znaków) – co tydzień
   4. Monitorowanie dodatkowego kanału społecznościowego: tak
   5. Uzupełnienie konta socjalnego: tak
   6. Zdjęcie do każdej publikacji: tak
   7. Określenie celów: tak
   8. Optymalizacja pod SEO: tak
   9. Dodatkowy artykuł na stronie: Oferta WordPress Custom Code
   10. Dedykowany opiekun: tak
   11. Miesięczny raport i statystyki: tak
   12. Ustawienie ChatBota: tak
   13. Interakcja z czytelnikami: tak
   14. Interaktywne quizy: tak (+100 PLN)
  4. Postanowienia Końcowe
   1. Umowa obowiązuje przez okres wybranego pakietu, liczony od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.
   2. W przypadku chęci zakończenia współpracy przed upływem okresu umowy, wymagane jest powiadomienie firmy Magic-IT na piśmie z 30-dniowym wyprzedzeniem.
   3. Firma Magic-IT zastrzega sobie prawo do zmiany cen i warunków świadczonych usług po upływie okresu umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *