Aktualizacja wtyczki – WP Google Maps – 7.10.23
30 lipca, 2018
[ITIL v3] zarządzanie uprawnieniami dostępu – access management
11 października, 2019
Aktualizacja wtyczki – WP Google Maps – 7.10.23
30 lipca, 2018
[ITIL v3] zarządzanie uprawnieniami dostępu – access management
11 października, 2019

[ITIL v3] akceptacja – acceptance – Formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez usługę IT, proces, plan lub inny produkt cząstkowy. Zwykle akceptacja poprzedzona jest oceną zmiany lub testami i konieczna jest do realizacji kolejnych faz projektu lub procesu.

Zobacz także: kryteria odbioru usług (SAC) .

Komentarz do tłumaczenia: Tłumaczenie równoważne: odbiór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *