Mowa to nie jest esej według Johna Colemana
21 września, 2023
Regulamin Usługi WordPress Service v1.0
21 września, 2023
Mowa to nie jest esej według Johna Colemana
21 września, 2023
Regulamin Usługi WordPress Service v1.0
21 września, 2023

Regulamin Produktu WordPress BeTheme v1.0

Niniejszy Regulamin został opublikowany 20 września 2023

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia strony internetowej na platformie WordPress z wykorzystaniem motywu BeTheme, stworzonego przez MuffinGroup.
  2. Zamówienie strony internetowej na platformie WordPress z motywem BeTheme jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  3. Tworzenie strony internetowej zostanie rozpoczęte po otrzymaniu opłaty na fakturę proformę.
  4. Umowa na tworzenie strony internetowej zostaje zawarta w momencie wpłacenia opłaty na fakturę proformę.
 2. Pakiety tworzenia strony internetowej
  1. Dostępne są następujące pakiety przy tworzeniu strony internetowej z wykorzystaniem motywu BeTheme autorstwa MuffinGroup:
   1. WordPress Betheme OnePage – od 99 PLN netto
    • Strona główna (onepage) – tak
    • Strona główna (home page) – nie
    • Strona o nas – nie
    • Strona produktowa – nie
    • Dodatkowa podstrona strona – nie
    • Strona kontaktowa – nie
    • Formularz kontaktowy (+200 PLN za formularz)
    • Strona blogowa (aktualności) – nie
    • Animowane banery (Revolution Slider) (+200 PLN za formularz)
    • Analityka strony internetowej – nie
    • Przekierowania na media społecznościowe (+100 PLN za przekierowanie)
   2. WordPress Betheme Bronze – od 149 PLN netto
    • Strona główna (onepage) – nie
    • Strona główna (home page)- tak
    • Strona o nas – tak
    • Strona produktowa – (+50 PLN za stronę)
    • Dodatkowa podstrona strona – (+50 PLN za stronę)
    • Strona kontaktowa – tak
    • Formularz kontaktowy (+200 PLN za formularz)
    • Strona blogowa (aktualności) – nie
    • Animowane banery (Revolution Slider) (+200 PLN za formularz)
    • Analityka strony internetowej – nie
    • Przekierowania na media społecznościowe (+100 PLN za przekierowanie)
   3. WordPress Betheme Silver – od 199 PLN netto
    • Strona główna (onepage) – nie
    • Strona główna (home page) – tak
    • Strona o nas – tak
    • Strona produktowa – (+50 PLN za stronę)
    • Dodatkowa podstrona strona – (+50 PLN za stronę)
    • Strona kontaktowa – tak
    • Formularz kontaktowy (+200 PLN za formularz)
    • Strona blogowa (aktualności) – tak
    • Animowane banery (Revolution Slider) (+200 PLN za formularz)
    • Analityka strony internetowej – nie
    • Przekierowania na media społecznościowe (+100 PLN za przekierowanie)
   4. WordPress Betheme Gold – od 349 PLN netto
    • Strona główna (onepage) – nie
    • Strona główna (home page) – tak
    • Strona o nas – tak
    • Strona produktowa – (+50 PLN za stronę)
    • Dodatkowa podstrona strona – (+50 PLN za stronę)
    • Strona kontaktowa – tak
    • Formularz kontaktowy (+200 PLN za formularz)
    • Strona blogowa (aktualności) – tak
    • Animowane banery (Revolution Slider) (+200 PLN za formularz)
    • Analityka strony internetowej – tak
    • Przekierowania na media społecznościowe (+100 PLN za przekierowanie)
  2. Tworzenie strony internetowej
   1. Tworzenie strony internetowej rozpoczyna się po otrzymaniu opłaty na fakturę proformę i podpisaniu umowy.
   2. Klient zobowiązuje się dostarczyć wszelkie niezbędne materiały i treści potrzebne do stworzenia strony internetowej.
   3. Koszt ewentualnych dodatkowych usług, takich jak formularze kontaktowe, animowane banery czy przekierowania na media społecznościowe, zostanie naliczony zgodnie z cenami podanymi w pakietach.
   4. Termin realizacji strony internetowej zależy od daty opłacenia faktury proformy:
    1. W przypadku opłacenia faktury proformy do 15 dnia miesiąca, realizacja zostanie ukończona do końca bieżącego miesiąca.
    2. W przypadku opłacenia faktury proformy po 15 dniu miesiąca, realizacja zostanie ukończona do końca następnego miesiąca.
  3. Płatności i umowa
   1. Tworzenie strony internetowej rozpoczyna się po otrzymaniu opłaty na fakturę proformę.
   2. Umowa na tworzenie strony internetowej zostaje zawarta w momencie wpłacenia opłaty na fakturę proformę.
   3. Opłaty za dodatkowe usługi, takie jak formularze kontaktowe, animowane banery czy przekierowania na media społecznościowe, zostaną naliczone i opłacone przed ich wdrożeniem.
  4. Anulowanie umowy
   1. Klient ma prawo do anulowania umowy przed rozpoczęciem prac nad stroną internetową. W takim przypadku opłata na fakturę proformę zostanie zwrócona w pełnej wysokości.
   2. Po rozpoczęciu prac nad stroną internetową, klient nie ma prawa do anulowania umowy, a opłata na fakturę proformę nie podlega zwrotowi.
  5. Ochrona danych osobowych
   1. Dane osobowe klienta przekazane w celu tworzenia strony internetowej będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  6. Postanowienia końcowe
   1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamówienia usługi tworzenia strony internetowej i zostaje akceptowany przez klienta poprzez dokonanie płatności na fakturę proformę.
   2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, przy czym zmiany te zostaną uzgodnione z klientem i podpisane na odpowiednich dokumentach.
  7. W sprawach spornych, strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia sporu drogą negocjacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *