Regulamin WordPress BeTheme v2.0

[ITIL v3] Ocena – Assessment
5 grudnia, 2023
Regulamin Usługi WordPress Service v2.0
7 grudnia, 2023
[ITIL v3] Ocena – Assessment
5 grudnia, 2023
Regulamin Usługi WordPress Service v2.0
7 grudnia, 2023

Regulamin Produktu WordPress BeTheme v2.0

Niniejszy Regulamin został opublikowany 7 grudzień 2023

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia strony internetowej na platformie WordPress z wykorzystaniem motywu BeTheme, stworzonego przez MuffinGroup.
  2. Zamówienie strony internetowej na platformie WordPress z motywem BeTheme jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  3. Tworzenie strony internetowej zostanie rozpoczęte po otrzymaniu opłaty na fakturę proformę.
  4. Umowa na tworzenie strony internetowej zostaje zawarta w momencie wpłacenia opłaty na fakturę proformę.
 2. Pakiety tworzenia strony internetowej
  1. Dostępne są następujące pakiety przy tworzeniu strony internetowej z wykorzystaniem motywu BeTheme autorstwa MuffinGroup:
   1. WordPress Betheme OnePage – od 149 PLN netto
    • Strona główna (onepage) – tak
    • Strona główna (home page) – nie
    • Strona o nas – nie
    • Strona produktowa – nie
    • Dodatkowa podstrona strona – nie
    • Strona kontaktowa – nie
    • Formularz kontaktowy (+200 PLN za formularz)
    • Strona blogowa (aktualności) – nie
    • Animowane banery (Revolution Slider) (+200 PLN za formularz)
    • Analityka strony internetowej – nie
    • Przekierowania na media społecznościowe (+100 PLN za przekierowanie)
   2. WordPress Betheme Bronze – od 199 PLN netto
    • Strona główna (onepage) – nie
    • Strona główna (home page)- tak
    • Strona o nas – tak
    • Strona produktowa – (+50 PLN za stronę)
    • Dodatkowa podstrona strona – (+50 PLN za stronę)
    • Strona kontaktowa – tak
    • Formularz kontaktowy (+200 PLN za formularz)
    • Strona blogowa (aktualności) – nie
    • Animowane banery (Revolution Slider) (+200 PLN za formularz)
    • Analityka strony internetowej – nie
    • Przekierowania na media społecznościowe (+100 PLN za przekierowanie)
   3. WordPress Betheme Silver – od 249 PLN netto
    • Strona główna (onepage) – nie
    • Strona główna (home page) – tak
    • Strona o nas – tak
    • Strona produktowa – (+50 PLN za stronę)
    • Dodatkowa podstrona strona – (+50 PLN za stronę)
    • Strona kontaktowa – tak
    • Formularz kontaktowy (+200 PLN za formularz)
    • Strona blogowa (aktualności) – tak
    • Animowane banery (Revolution Slider) (+200 PLN za formularz)
    • Analityka strony internetowej – nie
    • Przekierowania na media społecznościowe (+100 PLN za przekierowanie)
   4. WordPress Betheme Gold – od 499 PLN netto
    • Strona główna (onepage) – nie
    • Strona główna (home page) – tak
    • Strona o nas – tak
    • Strona produktowa – (+50 PLN za stronę)
    • Dodatkowa podstrona strona – (+50 PLN za stronę)
    • Strona kontaktowa – tak
    • Formularz kontaktowy (+200 PLN za formularz)
    • Strona blogowa (aktualności) – tak
    • Animowane banery (Revolution Slider) (+200 PLN za formularz)
    • Analityka strony internetowej – tak
    • Przekierowania na media społecznościowe (+100 PLN za przekierowanie)
  2. Tworzenie strony internetowej
   1. Tworzenie strony internetowej rozpoczyna się po otrzymaniu opłaty na fakturę proformę i podpisaniu umowy.
   2. Klient zobowiązuje się dostarczyć wszelkie niezbędne materiały i treści potrzebne do stworzenia strony internetowej.
   3. Koszt ewentualnych dodatkowych usług, takich jak formularze kontaktowe, animowane banery czy przekierowania na media społecznościowe, zostanie naliczony zgodnie z cenami podanymi w pakietach.
   4. Termin realizacji strony internetowej zależy od daty opłacenia faktury proformy:
    1. W przypadku opłacenia faktury proformy do 15 dnia miesiąca, realizacja zostanie ukończona do końca bieżącego miesiąca.
    2. W przypadku opłacenia faktury proformy po 15 dniu miesiąca, realizacja zostanie ukończona do końca następnego miesiąca.
  3. Płatności i umowa
   1. Tworzenie strony internetowej rozpoczyna się po otrzymaniu opłaty na fakturę proformę.
   2. Umowa na tworzenie strony internetowej zostaje zawarta w momencie wpłacenia opłaty na fakturę proformę.
   3. Opłaty za dodatkowe usługi, takie jak formularze kontaktowe, animowane banery czy przekierowania na media społecznościowe, zostaną naliczone i opłacone przed ich wdrożeniem.
  4. Anulowanie umowy
   1. Klient ma prawo do anulowania umowy przed rozpoczęciem prac nad stroną internetową. W takim przypadku opłata na fakturę proformę zostanie zwrócona w pełnej wysokości.
   2. Po rozpoczęciu prac nad stroną internetową, klient nie ma prawa do anulowania umowy, a opłata na fakturę proformę nie podlega zwrotowi.
  5. Ochrona danych osobowych
   1. Dane osobowe klienta przekazane w celu tworzenia strony internetowej będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  6. Postanowienia końcowe
   1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamówienia usługi tworzenia strony internetowej i zostaje akceptowany przez klienta poprzez dokonanie płatności na fakturę proformę.
   2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, przy czym zmiany te zostaną uzgodnione z klientem i podpisane na odpowiednich dokumentach.
  7. W sprawach spornych, strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia sporu drogą negocjacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *