Regulamin Usługi WordPress Service v2.0

Regulamin WordPress BeTheme v2.0
7 grudnia, 2023
Regulamin Usługi Monitoringu DNS i Zarządzania Domenami v2.0
7 grudnia, 2023
Regulamin WordPress BeTheme v2.0
7 grudnia, 2023
Regulamin Usługi Monitoringu DNS i Zarządzania Domenami v2.0
7 grudnia, 2023

Regulamin Usługi WordPress Service v2.0

Niniejszy Regulamin został opublikowany 07 grudzień 2023

 1. Ogólne Postanowienia
  1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki korzystania z usługi WordPress Service (dalej zwanej „Usługą”), oferowanej przez Magic-IT, z siedzibą w ul. Wysłouchów 12A, 30-611 Kraków (dalej zwanej „Dostawcą Usługi”).
  2. Korzystając z Usługi, Klient (dalej zwany „Klientem”) akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Opis Usługi
  1. Usługa WordPress Service świadczona przez firmę Magic-IT stanowi kompleksowe wsparcie techniczne dla stron internetowych opartych na systemie zarządzania treścią (CMS) WordPress, wraz z zapewnionym hostingiem. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat dostępnych pakietów oraz zakresu usług oferowanych w ramach tej usługi.
  2. Dostępne Pakiety WordPress Service:
   1. WordPress Service Bronze – Cena: 115 PLN/miesięcznie/netto
    1. Hosting wliczony w cenę.
    2. Gwarancja naprawy usterek nie mających wpływu na wszystkich użytkowników do 20 dni roboczych.
    3. Gwarancja naprawy usterek mających wpływ na wszystkich użytkowników do 12 dni roboczych.
    4. Gwarancja wdrożenia standardowych zmian na stronie do 30 dni roboczych.
    5. Gwarancja wdrożenia niestandardowych zmian na stronie wymagających dodatkowej dokumentacji do 60 dni.
    6. Zgłaszanie usterek za pomocą e-mail.
    7. Brak usługi programisty „Doładowanie custom code”.
    8. Brak środowiska deweloperskiego (DEV).
    9. Brak środowiska testowego klienckiego (UAT).
    10. Monitoring dostępności strony internetowej.
   2. WordPress Service Silver – Cena: 230 PLN/miesięcznie/netto
    1. Hosting wliczony w cenę.
    2. Gwarancja naprawy usterek nie mających wpływu na wszystkich użytkowników do 10 dni roboczych.
    3. Gwarancja naprawy usterek mających wpływ na wszystkich użytkowników do 6 dni roboczych.
    4. Gwarancja wdrożenia standardowych zmian na stronie do 20 dni roboczych.
    5. Gwarancja wdrożenia niestandardowych zmian na stronie wymagających dodatkowej dokumentacji do 30 dni.
    6. Zgłaszanie usterek za pomocą e-mail.
    7. Miesięczne doładowanie WordPress Custom Code – 500 punktów (usługa programisty).
    8. 1x Środowisko deweloperskie (DEV) – kopia strony do testowania wtyczek i nowych funkcjonalności bez widoczności dla użytkowników.
    9. Brak środowiska testowego klienckiego (UAT).
    10. Monitoring dostępności strony internetowej.
   3. WordPress Service Gold – Cena: 345 PLN/miesięcznie/netto
    1. Hosting wliczony w cenę.
    2. Gwarancja naprawy usterek nie mających wpływu na wszystkich użytkowników do 5 dni roboczych.
    3. Gwarancja naprawy usterek mających wpływ na wszystkich użytkowników do 3 dni roboczych.
    4. Gwarancja wdrożenia standardowych zmian na stronie do 10 dni roboczych.
    5. Gwarancja wdrożenia niestandardowych zmian na stronie wymagających dodatkowej dokumentacji do 15 dni.
    6. Zgłaszanie usterek za pomocą e-mail.
    7. Miesięczne doładowanie WordPress Custom Code – 1000 punktów (usługa programisty).
    8. 1x Środowisko deweloperskie (DEV) – kopia strony do testowania wtyczek i nowych funkcjonalności bez widoczności dla użytkowników.
    9. 1x Środowisko testowe klienckie (UAT) – kopia strony do testowania zmian bez wymaganego kontaktu z Magic-IT.
    10. Monitoring dostępności strony internetowej.
  3. Opłata za dodatkowe wtyczki WordPress
   1. Do każdej wtyczki WordPress, która nie jest domyślnie wspierana, doliczamy dodatkowe 5 PLN/miesięcznie/netto.
  4. SLA (Service Level Agreement)
   1. Jeśli SLA nie jest wykonane w 90%, firma Magic-IT nie pobiera kosztów za usługę w następnym miesiącu.
  5. Raport SLA jest wysyłany na życzenie klienta, za miesiąc poprzedni.
  6. Dodatkowa zawartość WordPress Service
   1. WordPress Service obejmuje prowadzenie zmian/projektów standaryzacyjnych, które dostosowują stronę do globalnych standardów.
   2. Takie zmiany/projekty standaryzacyjne są w większości bezpłatne. Przykładem jest przejście z HTTP na HTTPS (bezpłatne, chyba że klient zażyczy sobie wykupienie certyfikatu SSL zamiast bezpłatnego certyfikatu www.letsencrypt.org).
  7. Minimalny okres wsparcia
   1. Minimalny okres wsparcia wynosi 1 rok.
   2. W przypadku wypowiedzenia umowy w trakcie jej trwania, opłata za skrócenie wynosi 50% pozostałych (planowanych) faktur.
  8. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
  9. Criticality
   1. „Criticality” wpływa na priorytet obsługi biletów ITSM. Najniższa wartość „Criticality” to „Very Low”, a najwyższa to „Very High”.
  10. Okres próbny
   1. Przewidziany jest okres próbny, w którym klient może przetestować naszą usługę.
   2. Umowa może zostać odstąpiona w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia wsparcia, przy czym klient płaci tylko za wykorzystany okres.
  11. Zgoda na Regulamin
   1. Klient wyraża zgodę na przestrzeganie i akceptację warunków określonych w tym Regulaminie poprzez opłacenie faktury proforma wygenerowanej przez Magic-IT za usługi świadczone na podstawie tego Regulaminu.
   2. Akceptując ten Regulamin, klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień i jest świadomy, że naruszenie Regulaminu może prowadzić do rozwiązania umowy lub innych środków przewidzianych przez obowiązujące prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *