Dokumentacja

17 października, 2023

[ITIL v3] Dostawca usług aplikacyjnych (ASP) – Application service provider (ASP)

Dostawca usług aplikacyjnych (ASP) – (ITIL Projektowanie Usług) Zewnętrzny dostawca usług świadczący usługi IT, wykorzystując aplikacje działające na infrastrukturze dostawcy. Użytkownicy mają dostęp do aplikacji przez […]
22 sierpnia, 2023

Umowa OLA / Umowa o gwarantowanym poziomie wsparcia (OLA) – Operational Level Agreement (OLA)

(ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług) (ITIL Projektowanie usługi) Umowa pomiędzy dostawcą usług informatycznych a inną częścią tej samej organizacji. Wspiera dostawcę usług informatycznych w świadczeniu usług klientom […]
15 sierpnia, 2023

[ITIL v3] Umowa SLA / Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) – Service Level Agreement (SLA)

Umowa SLA / Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) – (ITIL Ustawicznie Doskonalenie Usług) (ITIL Projektowanie Usług) Umowa pomiędzy dostawcą usług informatycznych a odbiorcą. Umowa […]